+372 6319002

Abimaterjalid

AUTOTRANSPORDI TÜÜPMÕÕTMED
• tent, poolhaagis
Ettenähtud enamuse veoseliikide transpordiks.
Pealelaadimine võib toimuda ülevalt, küljelt või tagant.

Kandevõime: 20-25 tonni
Mahutavus: 22-33 euroalust
Kasulik maht: от 60-96 m3

• jahuti, poolhaagis
Poolhaagis külmutusseadmega.  
Ettenähtus kergesti riknevate veoste transpordiks.
Kaubaruumis säilitab temperatuuri vahemikus alates +25°С kuni -25°С
Ekspluatatsioon on 5-25%. võrra kallim tavalistest autotüüpidest.

Kandevõime: 12-22 tonni
Kasulik maht: 60-92 m3
Mahutavus: 24-33 euroalust
«Eurostandart»: 20 tonni, 82 m3, 32 alust

• Autoühendus
Auto pluss haagis.
Eelis: kiire peale - ja allalaadimine ning suur kasulik maht.
Puudus: ei ole kõlblik pikkamõõduliste toodete transpordiks.

Kandevõime: 16-25 tonni
Kasulik maht: 60-120 m3
Mahutavus: 22-33 euroalust

• «Jumba»
Suurendatud mahutavusega poolhaagis.
Saavutatakse tänu  «Г»-kujulisele põrandale ja rataste vähendatud diameetrile.
Kandevõime: до 20 tonni
Kasulik maht: 96-110 m3
Mahutavus: 33 euroalust

• Konteineriveok
Sobib erinevat liiki konteinerite veoks.  

kandevõime: 20-30 tonni

• Autotsistern
Ettenähtud vedelike transpordiks

Kandevõime: 12-22 tonni
Mahutavus: 8-40 m3

KONTEINERITE TÜÜBID JA MÕÕTMED

 

20" Standart

Sisepikkus

5 900 m.

Siselaius

2 350 m.

Sisekõrgus

2 393 m.

Ukse laius

2 342 m.

Ukse kõrgus

2 292 m.

Mahutavus

33,2 m3

Konteineri kaal

2 230 kg.

Veose maksimaalne kaal

28 230 kg.

 

40" Standart

Sisepikkus

12 036 m.

Siselaius

2 350 m.

Sisekõrgus

2 393 m.

Ukse laius

2 340 m.

Ukse kõrgus

2 292 m.

Mahutavus

67,7 m3

Konteineri kaal

3 780 kg.

Veose maksimaalne kaal

26 700 kg.

 

20" Upgraded

Sisepikkus

5 900 m.

Siselaius

2 311 m.

Sisekõrgus

2 390 m.

Ukse laius

2 286 m.

Ukse kõrgus

2 280 m.

Mahutavus

32,63 m3

Konteineri kaal

2 300 kg.

Veose maksimaalne kaal

28 180 kg.

 

40" High Cube

Sisepikkus

12 036 m.

Siselaius

2 350 m.

Sisekõrgus

2 697 m.

Ukse laius

2 338 m.

Ukse kõrgus

2 585 m.

Mahutavus

76,3 m3

Konteineri kaal

3 970 kg.

Veose maksimaalne kaal

26 510 kg.

 

20" Reefer

Sisepikkus

5 425 m.

Siselaius

2 275 m.

Sisekõrgus

2 260 m.

Ukse laius

2 258 m.

Ukse kõrgus

2 216 m.

Mahutavus

28,3 m3

Konteineri kaal

3 200 kg.

Veose maksimaalne kaal

20 800 kg.

 

40" Reefer

Sisepikkus

11 493 m.

Siselaius

2 270 m.

Sisekõrgus

2 197 m.

Ukse laius

2 282 m.

Ukse kõrgus

2 155 m.

Mahutavus

57,8 m3

Konteineri kaal

4 900 kg.

Veose maksimaalne kaal

25 580 kg.

 

40" Reefer High Cube

Sisepikkus

11 557 m.

Siselaius

2 294 m.

Sisekõrgus

2 500 m.

Ukse laius

2 294 m.

Ukse kõrgus

2 440 m.

Mahutavus

66,6 m3

Konteineri kaal

4 500 kg.

Veose maksimaalne kaal

25 980 kg.

 

20" Open Top (Upgraded also available)

Sisepikkus

5 894 m.

Siselaius

2 311 m.

Sisekõrgus

2 354 m.

Ukse laius

2 286 m.

Ukse kõrgus

2 184 m.

Mahutavus

32,23 m3

Konteineri kaal

2 400 kg.

Veose maksimaalne kaal

21 600 kg.

 

40" Open Top

Sisepikkus

12 028 m.

Siselaius

2 350 m.

Sisekõrgus

2 345 m.

Ukse laius

2 341 m.

Ukse kõrgus

2 274 m.

Mahutavus

65,5 m3

Konteineri kaal

3 850 kg.

Veose maksimaalne kaal

26 630 kg.

OHTLIKE VEOSTE KLASSID

1 klass

 

Ohtlike veoste 1 klass -  lõhkeained,  mis oma omaduste poolest võivad plahvatada või tekitada plahvatusliku tulekahju ning samuti seadmed, mis sisaldavad lõhkeaineid ja lõhkevahendeid, mis on ettenähtud pürotehnilise efekti tootmiseks.

2 klass

 

Ohtlike veoste 2 klass – surugaasid, gaasid, mis on vedeldatud jahutamise teel või lahustatud rõhu mõjul, mis vastavad kasvõi ühele järgnevatest nõuetest.

3 klass

 

Ohtlike veoste 3 klass – kergesti süttivad vedelikud, vedeliku segud ning samuti vedelikud, mis sisaldavad tahkeid aineid lahustes või suspensioonides, mis eraldavad kergestisüttivaid aure, mille süttimistemperatuur suletud tiiglis on 6°C ning sellest madalam.

4 klass

 

Ohtlike veoste 4 klass – kergestisüttivad ained ja materjalid (peale nende, mis on klassifitseeritud, kui lõhkeained), mis on võimelised kergesti süttima transpordi ajal süttimise välisteguritest, nagu hõõrdumine, niiskuse imbumine, omavoliline keemiline muundumine ning samuti soojenemine.

5 klass

 

Ohtlike veoste 5 klass – oksüdeeruvad ained ja orgaanilised peroksiidid, mis on võimelised kergesti eraldama hapnikku, toetama põlemisprotsessi ning samuti võivad vastavates tingimustes või segus teiste ainetega süttimise või plahvatuse.

6 klass

 

Ohtlike veoste 6 klass – mürgised ja nakkuslikud ained, mis on võimelised esile kutsuma surma, mürgituse või haiguse organismi sattumisel, kokkupuutel naha või limaskestaga. 

7 klass

 

Ohtlike veoste 7 klass – radioaktiivsed ained, eriaktiivsusega üle 70 kBk/kg (2 nKi/g).

8 klass

 

Ohtlike veoste 8 klass – sööbivad ja korrosioonilised ained, mis tekitavad naha, silmade limaskestade ja hingamisteede kahjustusi, samuti metallide korrosiooni ja transpordivahendite, konstruktsioonide või veoste kahjustusi. Samuti võivad need ained tekitada tulekahju orgaaniliste materjalide või mõningate keemiliste ainete koosmõjul

9 klass

 

Ohtlike veoste 9 klass – transportimisel, suhteliselt madala ohtlikkuse tasemega ained, mis ei kuulu ühtegi eelnimetatud klassi, kuid mis nõuavad  teatud eeskirjade järgimist nende transpordil ja ladustamisel.