+372 6319002

Teenused

VEOSTE AUTOTRANSPORT

Veoste transport on Euroopa ja teiste riikide lahutamatu osa infrastruktuurist. Asi on selles, et enamikel juhtudel on võimatu teostada mingit äritegevust ilma nende veoteenusteta. Juhime tähelepanu, et tänapäeval kasutatakse autotransporti koormate veol kõige edukamalt, nii kohalikuks, kui ka rahvusvaheliseks transportimiseks.

 
Peale selle, erineb autotransport muudest veoste transpordiliikidest mõningate tähtsate paljude klientide jaoks omaduste poolest, millest on praegu õige hetk rääkida.

  1. Veoste autotransport võrreldes teiste transpordiviisidest võimaldavad kergesti planeerida marsruuti, valida kõige lühema ja soodsama marsruudi. Samuti esineb võimalus vajaduse korral sõita mööda nendest aladest, kus võivad esineda probleeme
  2. Kõige olulisemaks kõikidest eelistest oli ja jääb võimalus veose otseseks kohaletoimetamiseks, see tähendab „käest kätte“. Kõik teised veose transportimise viisid, olgu selleks raudtee-, lennu- või meretransport, ei anna sellist võimalust. Nendeks transpordiviisideks on vajalik autotransport, selleks, et transportida koorem pealelaadimiskohta ning samuti selleks, et viia koorem sihtpunkti, kasutades sealjuures mitmeid peale-ja mahalaadimisoperatsioone. Veoste autotransport võimaldab vältida lisavaeva peale- ja mahalaadimisega ning tagab koorma palju mugavama – otsese kohaletoimetamise ( koorma saatjast koorma saajani).  Seoses sellega vähenevad ka vara kadumise või kahjustamise riskid.
  3. Kasutades autotransporti võib Teie veost panna teele iga minut, sest erinevalt teistest veoviisidest, pole vajadust oodata, kuni koguneb piisav arv kliente, selleks, et saata teele näiteks  rong või kaubalaev. Samuti ei sõltu autotransport dispetšeritest või muudest teenistustest. Seega on veoste kohaletoimetamine autotranspordi vahendusel ka kõige operatiivsem transpordi variant.
  4. On mitmeid kohandatuid  autosõidukite vahendeid ohtlike või muud liiki spetsiifiliste  veoste transportimiseks. Näiteks kui veetava koorem vajab madalat temperatuuri, siis selleks on olemas jahuti.
  5. Autotranspordiga teostatavate koormate vedu on väga kerge jälgida. Samuti võib koorma vedaja hõlpsalt tagada koormate ekspedeerimise või transporditava vara valve. Klient saab praktiliselt igal hetkel  kontrollida, kuidas kulgeb transportimine ning kus asub antud hetkel auto koormaga.

Me teostame täis-, ülemõõduliste-, ohtlike- ja osakoormate rahvusvahelist vedu autotranspordi vahendusel üle kogu Euroopa, Venemaa ja SRÜ. Meie autod on alati valmis veoste pealelaadimiseks Saksamaal, Taanis, Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias, Inglismaal ja muudes riikides.

 

Tellides veoste autotranspordi meie ettevõttes, valitakse Teile ajatundlikult ning Teie jaoks soodne marsruut, määratakse optimaalne transport ning antakse  iga kliendi jaoks olulise veose kohaletoimetamise maksimaalse kiiruse ja kvaliteedi garantii.  

 

OSAKOORMAD

Paljud ettevõtted on oma igapäevases tegevuses sunnitud kokku puutuma väikemõõduliste veoste partiide transpordi organiseerimise probleemiga. Tihti juhtub nii, et ettevõttel on vaja kiiresti toimetada kohale veoste väikest partiid. Eraldi transpordi kasutamine selle küsimuse lahendamiseks oleks ettevõtte jaoks ääretult koormav ja majanduslikult otstarbetu. Kuidas siis seda probleemi lahendada? Ilmne vastus sellele küsimusele on tänapäeval järgmine: kasutada osakoormate veoteenuseid.


Osakoormad on kogum mitmete saatjate veoste, mis transporditakse mingil kindlal etapil ühe ja sama transpordivahendiga. Seega seisneb osakoormate vedu selles, et väiksemad veoste partiid ühinevad (konsolideeruvad) ühtseks koormaks, mis veetakse regulaarliinil, kindla marsruudi järgi ning ühe transpordi liigiga. Selleks eesmärgiks võib tänapäeval kasutada lennu-, auto-, mere-, raudtee-, võ mõnda muud liiki transporti. Osakoormate vedu on säästlik, kiire ja usaldusväärne viis aktuaalse probleemi – veoste väikepartiide transpordi lahendamiseks.

 

Tänu kaasaegsetele konsolideeritud ladudele ja uusimatele transporditehnoloogiatele, on osakoormate vedu kiire ja ülimalt soodne ettevõtetele erinevatest ärivaldkondadest. Tänapäevaks kasutavad osakoormate veoteenuseid ettevõtted, mis tegelevad arvuti- kodu ja kontoritehnika ning samuti selle koostisosade ja kulumaterjalide tootmise ja müügiga. Osakoormate veo eeliseks seisneb selles, et toodete, kaupade või saadetiste väikesed partiid  ühinevad transportimiseks üheks täiskoormaks, sealjuures veotellijad ei ole piiratud tellimuse mahtudes ning tasuvad ainult selle koha eest, mille võtab nende veos.


Osakoormate vedu nõuab erilisi teadmisi ja kogemust, optimaalse ja usaldusväärse süsteemi loomist, mis tagab veoste õigeaegset ja ohutut kohaletoimetamist kogu teekonnal. Osakoormate edukaks ja efektiivseks veoks peab transpordiettevõte omama kõrgeltkvalifitseeritud personali ning vastavaid materiaalseid ja tehnilisi võimalusi. Nende põhjuste tõttu tasub osakoormate vedu usaldada oma ala tõelistele asjatundjatele.


Ettevõtte Mallory Auto osakoormate veoteenused – see on Teie veoste ja saadetiste transportimise kõrge kiirus ja usaldusväärsus. Me võtame enda peale kõik mured, mis on seotud osakoorma veoga, pakkudes teile lisateenuste laia valikut, sealhulgas peale- ja allalaadimistöid, veoste töötlemine laos, ettevalmistus transpordiks, abi tollivormistusel ja palju muud. Me saame Teile pakkuda erinevad skeeme osakoormate transpordiks, sealhulgas ka veose pealevõtmist saatja laost ning kohale toimetamist  vahetult saaja kätte erinevate traspordiliikide vahendusel.   


Osakoormate vedu ettevõttelt Mallory Auto – see on optimaalne variant väikese kaubahulga transpordiks nii eraisikute, kui ka väike-, keskmise-, ja suurettevõtluse esindajate jaoks.